Bülten

FİKRİ VE SINAİ HAKLARDA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT
FİKRİ VE SINAİ HAKLARDA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE TAZMİNAT

  Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün kaldırılmasını dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya çalışanları tarafından yapılmışsa işletme sahibi…

Devamı
GEMİ SİCİLİNE TESCİL
GEMİ SİCİLİNE TESCİL

Gemi, bağlama limanının tabi olduğu sicil müdürlüğünce tescil olunur. (6102 S. K. m.955) Bir geminin seferleri yabancı bir limandan veya bir kara kentinden yahut bizzat gemiden yönetildiği takdirde, malik, gemisini…

Devamı
İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI
İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI

Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekânsal strateji planları, çevre düzeni planları ve imar planları kararlarına uyulur. Üst kademe planları Bakanlıkça onaylanan bu Kanunun istisnası olan alanlar ile korumaya yönelik diğer…

Devamı
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ İPTALİ DAVASI

USULE İLİŞKİN BİLGİLER; İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. (2577 S. K. m. 3) Dilekçelerde; a) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin…

Devamı
ŞİRKETİN BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLU TUTULMASI
ŞİRKETİN BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLU TUTULMASI

 Haklara ve borçlara sahip olma yetkisi yalnızca gerçek kişilere ait değildir. Tüzel kişilerde borç ve yükümlülük altına girebilirler. Ancak tüzel kişi, borçlarından ancak kendi malvarlığı ile sorumlu olur. Yani…

Devamı
YABANCI MAHKEME BOŞANMA KARARININ TANIMA VE TENFİZİ
YABANCI MAHKEME BOŞANMA KARARININ TANIMA VE TENFİZİ

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine…

Devamı
FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN HACZİ
FİNANSAL KİRALAMAYA KONU MALIN HACZİ

  Finansal kiralama sözleşmesinin tanımı kanunda yapılmıştır.Buna göre finansal kiralama sözleşmesi;  kiralayanın kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya başka suretle temin…

Devamı